HOME SATTA KING CHART

satta king gali, gali satta king, gali satta king game, gali satta, gali satta game, gali satta result, gali game result, gali result, gali chart, gali satta chart, gali record chart, gali satta king record chart

SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT
SATTA KING

June 25, 2024 12:15 AM

GALI

44

GOA NIGHT

44

GD BAZAR 2AM

--
Gali Satta Record Charts 2021


2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 049126656966741956338606
2 660705255942608231084949
3 406522098655359138172629
4 346534305933898402992806
5 322239382582778722870007
6 777491046857216934219017
7 153051461840952918939246
8 366632126855456645600747
9 644594247699346858277345
10 924134611425738186221443
11 052071619906521525716209
12 062704297998934608154078
13 711969481241855275337129
14 877393902093128354970002
15 083261516534539103487025
16 3290--783006761299254264
17 594868877684438059476172
18 551796905134594033050829
19 475983243375013292919890
20 823092577631616336084713
21 482843249475497872004645
22 953231028999235093672481
23 746101446157295399789431
24 663859695336640882303273
25 497390228797064975981184
26 404846219082311419978421
27 203899183917491252423083
28 62--31441431019275896773
29 18--53627981063996288307
30 84--25--16--8920--79--28
31 ------------------------


Delhi Bazar Records
Delhi Gold Records
Dubai Bazar Records
Haridawar Records
Haryana Bazar Records
India Bazar Records
Kashipur Records
Mumbai City Records
Pune Records
Punjab Records
Ranchi Records
Taj Records
UP Records

Gali Records 2023
Deshawar Records 2023
Faridabad Records 2023
Gaziabaad Records 2023

Gali Records 2022
Deshawar Records 2022
Faridabaad Records 2022
Gaziabaad Records 2022

Gali Records 2021
Deshawar Records 2021
Faridabaad Records 2021
Gaziabaad Records 2021

Gali Records 2020
Deshawar Records 2020
Faridabaad Records 2020
Gaziabaad Records 2020

Gali Records 2019
Deshawar Records 2019
Faridabaad Records 2019
Gaziabaad Records 2019

Gali Records 2018
Deshawar Records 2018
Faridabaad Records 2018
Gaziabaad Records 2018

Gali Records 2017
Deshawar Records 2017
Faridabaad Records 2017
Gaziabaad Records 2017

Gali Records 2016
Deshawar Records 2016
Faridabaad Records 2016
Gaziabaad Records 2016

Gali Records 2015
Deshawar Records 2015
Faridabaad Records 2015
Gaziabaad Records 2015