HOME SATTA KING CHART

satta king gali, gali satta king, gali satta king game, gali satta, gali satta game, gali satta result, gali game result, gali result, gali chart, gali satta chart, gali record chart, gali satta king record chart

SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT
SATTA KING

June 25, 2024 01:20 AM

GALI

44

DESAWAR

--

GOA NIGHT

44

GD BAZAR 2AM

--
Faridabad Satta Record Charts 2018


2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 31 66 19 60 54 03 29 54 53 39 82 26
2 07 44 69 97 49 19 50 97 81 48 87 95
3 75 82 72 51 47 81 19 75 65 18 21 93
4 07 03 15 87 47R 49 52 16 45 12 00 92
5 87 11 42 20 33 96 40 98 52 84 57 69
6 86 37 36 78 84 58 64 83 29 08 62 97
7 09 77 76 73 31 71 91 39 04 68 46 50
8 73 47 87 89 68 12 27 77 73 23 71 56
9 59 36 30 56 61 78 27 63 14 53 82 30
10 20 77 57 85 13 46 68 79 28 55 79 48
11 15 15 18 68 33 45 68 74 07 47 31 09
12 92 95 48 41 45 28 38 62 10 23 81 57
13 51 89 79 06 69 40 60 33 25 71 79 34
14 96 82 35 05 38 09 28 11 04 27 60 75
15 69 45 71 81 14 42 65 92 94 06 23 38
16 56 11 95 61 06 06 40 55 07 01 31 05
17 68 90 18 05 53 08 44 94 00 30 73 63
18 69 33 86 16 45 21 54 39 58 60 50 17
19 81 70 12 28 16 80 24 77 77 85 43 59
20 66 36 31 04 49 87 65 96 83 84 32 53
21 90 56 94 57 99 98 35 72 45 20 92 39
22 59 93 62 26 75 80 83 14 68 06 43 97
23 39 10 54 97 37 48 91 90 62 70 42 01
24 96 04 52 96 75 96 43 69 03 23 92 84
25 28 66 51 71 33 01 50 12 88 84 82 66
26 53 58 47 11 69 94 71 25 74 05 99 82
27 92 89 70 49 07 84 42 84 13 75 20 66
28 20 XX 70R 43 60 62 24 70 85 17 25 07
29 66 XX 19 03 10 09 71 72 42 95 91 80
30 73 XX 58 XX 44 XX 91 11 -- 86 -- 26
31 == == == == == == == == == == == ==


Delhi Bazar Records
Delhi Gold Records
Dubai Bazar Records
Haridawar Records
Haryana Bazar Records
India Bazar Records
Kashipur Records
Mumbai City Records
Pune Records
Punjab Records
Ranchi Records
Taj Records
UP Records

Gali Records 2023
Deshawar Records 2023
Faridabad Records 2023
Gaziabaad Records 2023

Gali Records 2022
Deshawar Records 2022
Faridabaad Records 2022
Gaziabaad Records 2022

Gali Records 2021
Deshawar Records 2021
Faridabaad Records 2021
Gaziabaad Records 2021

Gali Records 2020
Deshawar Records 2020
Faridabaad Records 2020
Gaziabaad Records 2020

Gali Records 2019
Deshawar Records 2019
Faridabaad Records 2019
Gaziabaad Records 2019

Gali Records 2018
Deshawar Records 2018
Faridabaad Records 2018
Gaziabaad Records 2018

Gali Records 2017
Deshawar Records 2017
Faridabaad Records 2017
Gaziabaad Records 2017

Gali Records 2016
Deshawar Records 2016
Faridabaad Records 2016
Gaziabaad Records 2016

Gali Records 2015
Deshawar Records 2015
Faridabaad Records 2015
Gaziabaad Records 2015